Prenájom lešenia na 1 deň:     0,05 €/m2
Montáž a demontáž lešenia:    2,00 €/m2
Doprava lešenia:                     0,36 €/m2
Zameranie lešenia:                  zdarma